Kontakt

POKRAJINSKI ODBOR ZA APV, NOVI SAD
REGIONALNO POVERENIŠTVO NOVI SAD

Eržebet Tot Batori, predsednica Pokrajinskog odbora UGS za APV
Jelena Milnović, referent
Adresa: ul. BULEVAR OSLOBOĐENJA 127/VII, 21000 Novi Sad
Telefon: + 381 21 524599

2017 Izrada Canatlantic, Beograd; Powered By WordPress