Linkovi

Predsednik Republike Srbije – www.predsednik.rs
Vlada Republike Srbije – www.srbija.gov.rs
Ministarstvo finansija – press@mfin.gov.rs
Ministarstvo privrede – www.privreda.gov.rs
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – www.mpzzs.gov.rs
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – www.mgsi.gov.rs
Ministarstvo rudarstva i energetike – www.mre.gov.rs
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija – www.mtt.gov.rs
Ministarstvo pravde – www.mpravde.gov.rs
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – www.mduls.gov.rs
Ministarstvo unutrašnjih poslova – www.mup.gov.rs
Ministarstvo odbrane – www.mod.gov.rs
Ministarstvo spoljnih poslova – www.mfa.gov.rs
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – www.mpn.gov.rs
Ministarstvo zdravlja – www.zdravlje.gov.rs
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – www.minrzs.gov.rs
Ministarstvo omladine i sporta – www.mos.gov.rs
Ministarstvo kulture i informisanja- www.kultura.gov.rs
Ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije – kabinet@eu.rs
Ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća – kabinet@mbprr.gov.rs
Ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku – kabinet@mdpp.gov.rs

Skupština Republike Srbije – www.parlament.gov.rs
Poverenik za informacije od javnog značaja – www.poverenik.org.rs
Zaštitnik građana – ombudsman – www.zastitnik.rs

Autonomna Pokrajina Vojvodina, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman – www.ombudsmanapv.org
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti – www.ravnopravnost.gov.rs

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije – www.socijalnoekonomskisavet.rs
Savez samostalnih sindikata Srbije: www.sindikat.rs/
Unija poslodavaca Srbije –  www.poslodavci.rs
Nacionalna služba za zapošljavanje –  www.nsz.gov.rs/
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/
Centar za razvoj sindikalnizma: sindikalizam.org/

Nacionalni Konvent o Evropskoj uniji – www.eukonvent.org
Kancelarija za evropske integracije – www.seio.gov.rs
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom – www.civilnodrustvo.gov.rs

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost – www.gendernet.rs
Fondacija centar za demokratiju – www.centaronline.org

Fakultet političkih nauka – www.fpn.bg.ac.rs
Fakultet ekonomskih nauka – www.ien.bg.ac.rs

Delegacija Evropske unije u Srbiji – www.europa.rs

Evropski pokret u Srbiji: www.emins.org/srpski

Evropska konfederacija sindikata
EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION – www.etuc.org

Međunarodna konfederacija sindikata
INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION – www.ituc-csi.org

Međunarodna organizacija rada
INTERNATIONAL LABOR ORGANISATION – www.ilo.org
sanal sunucu

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija