COI NEZAVISNOST

Centar za obrazovanje i istraživanja 

UGS NEZAVISNOST izuzetnu pažnju poklanjaju stručnom radu, sa ciljem da svoje zahteve, inicijative i akcije zasnuju na odgovarajućim stručnim i naučnim temeljima, kao i obrazovanju članova i aktivista za sindikalni rad. U nameri da, u što većoj meri, doprinese uspešnom ostvarivanju navedenih zadataka, 1993. godine je formiran Centar za obrazovanje i istraživanja. 

U dobroj meri, zahvaljujući tome, UGS NEZAVISNOST su – u izuzetno nepovoljnim političkim, ekonomskim i socijalnim uslovima – izrasli u jaku, demokratsku organizaciju, sa jasno definisanom unutrašnjom strukturom i strategijom delovanja.

Aktivnosti Centra obuhvataju: obrazovanje članova i aktivista sindikata, organizovanje naučnih i stručnih skupova, obavljanje ekspertskih poslova za potrebe organa UGS NEZAVISNOST i statističku analizu ekonomsko-socijalne situacije u Srbiji. Pored toga, Centar se bavio i drugim aktivnostima, kao što su marketing i odnosi sa javnošću, istraživačka i izdavačka delatnost, saradnja sa nevladinim organizacijama i obrazovnim i naučno-istraživačkim ustanovama i institutima u zemlji i inostranstvu. 

Centar priprema i realizuje Sindikalnu akademiju UGS NEZAVISNOST.

Direktor/ka Centra učestvuje, po pozivu, u radu organa UGS NEZAVISNOST I radnih tela, bez prava odlučivanja.

Direktorka Centra: Dr Marija Martinić (centarobrazovanje@nezavisnost.org

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija