Pokrajinski odbor

Pokrajinski odbor UGS NEZAVISNOST za AP Vojvodinu (u daljem tekstu – Pokrajinski odbor) formiran je 2018. godine, odlukom Glavnog odbora, sa ciljem da zastupa zajedničke, posebne i pojedinačne sindikalne, ekonomske, društvene i materijalne interese članova UGS NEZAVISNOST u AP Vojvodini. Sprovodi programsku orijentaciju i utvrđene politike UGS NEZAVISNOST na teritoriji AP Vojvodine. Pokrajinski odbor, koji se bira na mandatni period od pet godina, čine predstavnici svih granskih sindikata sa teritorije AP Vojvodine, a njime rukovodi predsednik Pokrajinskog odbora. Predstavnici Pokrajinskog odbora, aktivni su članovi Socijalno-ekonomskog saveta AP Vojvodine i tripartitnih tela. Na teritoriji AP Vojvodine, Pokrajinski odbor ostvaruje saradnju sa drugim sindikatima i srodnim organizacijama civilnog društva.

POKRAJINSKI ODBOR ZA APV,
Milojica Živković, predsednik Pokrajinskog odbora UGS NEZAVISNOST za APV,
Adresa: Bulevar oslobođenja 127/VII, 21000 Novi Sad,
Tel: + 381 21 524599,
E-mail: pokrajinskiodbor@nezavisnost.org.

Pokrajinski odbor

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija