Granski sindikati

Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“
GS PRS NEZAVISNOST
Adresa: Nušićeva 21, Beograd
Kontakt telefon: 011 334 2260
E-mail: gsprs@nezavisnost.org
Website: https://www.gsprs-nezavisnost.org.rs/

Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“
GS ZSZ NEZAVISNOST
Adresa: Nušićeva 21, Beograd
Kontakt telefon: 011 334 8737
E-mail: gszsz.nezavisnost@gmail.com
Website: http://www.gszsz-nezavisnost.org/

Granski sindikat rudarstva i energetike „Nezavisnost“
GS RiE NEZAVISNOST
Adresa: Nušićeva 21, Beograd
Kontakt telefon: 011 334 5159
E-mail: kancelarija.gsrie@nezavisnost.org
Website: https://nezavisnost.org/granski-sindikati/gs-rie-nezavisnost//

Granski sindikat javnih saobraćajnih službi i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“
GS JSKD NEZAVISNOST
Adresa: Nušićeva 21, Beograd
Kontakt telefon: 011 6303 257
E-mail: gsjskd@nezavisnost.org
Website: https://nezavisnost.org/gs-jskd-nezavisnost/

Granski sindikat poljoprivrede i prerađivačke industrije „Nezavisnost“
GS PPI NEZAVISNOST
Adresa: Nušićeva 21, Beograd
Kontakt telefon: 011 3342 258
E-mail: gsppi@nezavisnost.org
Website: http://www.gsputnezavisnost.org.rs/

Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“
GS KUM NEZAVISNOST
Adresa: Nušićeva 21, Beograd
Kontakt telefon: 011 3346 134
E-mail: gskum@nezavisnost.org
Website: https://nezavisnost.org/gs-kum-nezavisnost/

Granski sindikat saobraćaja i telekomunikacija „Nezavisnost“
GS SITEL NEZAVISNOST
Adresa: Nušićeva 21, Beograd
Kontakt telefon: 011 3346 537
E-mail: gssitelnezavisnost@gmail.com
Website: http://www.gssitel.org.rs/

Granski sindikat uprave, pravosuđa, odbrane i policije „Nezavisnost“
GS UPIP NEZAVISNOST
Adresa: Nušićeva 21, Beograd
Kontakt telefon: 011 3306711
E-mail: gsupoip.nezavisnost@gmaii.com
Website: https://nezavisnost.org/gs-upoip-nezavisnost/

Granski sindikat metalaca „Nezavisnost“
GS SITEL NEZAVISNOST
Adresa: Nušićeva 21, Beograd
Kontakt telefon: 011 3238 032
E-mail: gs.metalaca@nezavisnost.org
Website: https://nezavisnost.org/granski-sindikati/gsm-nezavisnost/

Oblici organizovanja

Sindikat penzionera Srbije „Nezavisnost“
SPS NEZAVISNOST
Adresa: Nušićeva 21, Beograd
Kontakt telefon: 011 3220 712
E-mail: penzioneri@nezavisnost.org
Website: https://nezavisnost.org/granski-sindikati/gs-sps-nezavisnost/

Sindikat profesionalnih fudbalera „Nezavisnost“
SPF NEZAVISNOST
Adresa: Majke Jevrosime, Beograd
Kontakt telefon: 011 3249 316
E-mail: sindikatfudbalera@gmail.com
Website: http://www.sindikatfudbalera.org/cms/

Sindikat taksi vozača i autoprevoznika „Nezavisnost“
STVIAP NEZAVISNOST
Adresa: Nušićeva 21, Beograd
Kontakt telefon: 011 4088763
E-mail: office@gstviapnezavisnost.org.rs
Website: http://gstviapnezavisnost.org.rs/

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija