Članovi Statutarnog odbora

Statutarni odbor UGS NEZAVISNOST daje tumačenje odredbi Statuta UGS NEZAVISNOST i statuta granskih sindikata, prati primenu i daje inicijativu za izmene i dopune Statuta, priprema tekst predloga statuta za kongres, ocenjuje usaglašenost statuta granskih sindikata sa Statutom UGS NEZAVISNOST, razmatra žalbe i zahteve po pitanjima koja su utvrđena statutom.
Statutarni odbor UGS NEZAVISNOST ima 7 članova. Za člana/icu Statutarnog odbora se bira član/ica koji poseduje stručno znanje i iskustvo u sindikalnom oragnizovanju i delovanju. Statutarni odbor, iz svojih redova, bira predsednika/icu Statutarnog odbora.

 

Spisak članova Statutarnog odbora

1. Dragica Mišljenović, predsednica
2. Slađana Kiković
3. Petar Tomić
4. Stefan Todić
5. Olga Vučković Kićanović
6. Nenad Zečević
7. Novica Jovanović

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija