Osnovni ciljevi

Osnovni cilj nam je da se sindikalno članstvo animira iz baze zaposlenih u Vojvodini: zaposlene u privredi, javni sektor, službenike, državnu službu, medije dr.

Zalažući se da se zainteresuju za sindikalni rad, mladi, invalidi, penzioneri, nezaposleni, poljoprivrednici i sportisti u cilju jačanja demokratije, solidarnosti i jednakosti. Jedino se na ovim osnovama može graditi put ka Evropi u XXI. veku.

Sa prihvatanjem zajedničkih ciljeva i osnovnim vrednostima evropske kulture ne zaboravljajući poštovanje nacionalnih i istorijskih vrednosti naroda i nacionalnih manjina, koji žive na ovim prostorima zajedno već nekoliko stotinak godina. Gradeći zajedničku budućnost na osnovama međusobnog poštovanja i tolerancije. Želja nam je da gradimo demokratske odnose, poštujući slobodu privatnog vlasništva i preduzetništva, koji je u stanju da razvije socijalni dijalog, gde po osnovu pravne države za sve se podjednako odnose pravne garancije koju će radnici – bez obzira na njihovu trenutnu poziciju (zaposleni, ili nezaposleni), moći da iskoriste, i mogu da budu uključeni u razvoj situacije, kao i da sami upravljaju ishodom čitavog toka događaja vezano za njih.

Naša je želja, da zajednica u kojoj živimo bude multikulturna, protivimo se razbijanju višejezične, multikulturalne zajednice u Vojvodini, jer smatramo da je društvo u opasnosti, ako se napadnu njeni osnovni vrendosti kao što je različitost. U tom nizu je veoma važna saradnja sa Pokrajinskim Ombudsmanom i sa Nacionalnim Savetima Nacionalnih zajednica, koje žive na teritoriju AP Vojvodine. PO će se zalagati da se članovima sindikata koji su pripadnici nacionalnih manjuna, dokumenti i pristupnice štampaju i na jezicima nacionalnih manjina po potrbi i zahtevu članstva.

Cilj nam je da dostignemo reprezentativnost na svim nivoima, u svim opštinama u Vojdodini, da bi dijalogom kroz Socijalno-ekonomske savete efikasno rešavali probleme.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija