Organizovanost

Sindikat je samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa.

Delovanje UGS NEZAVISNOST zasniva se na principima dobrovoljnosti, ravnopravnosti, demokratičnosti, javnosti rada, solidarnosti, efikasnosti i odgovornosti.

Članstvo u UGS NEZAVISNOST ostvaruje se potpisivanjem pristupnice, čiji oblik i sadržaj su utvrđeni Knjigom standarda UGS NEZAVISNOST.

U sastavu UGS NEZAVISNOST deluje 9 granskih sindikata:

 1. Granski sindikat javnih, saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“
 2. Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“
 3. Granski sindikat poljoprivrede i prerađivačke industrije, „Nezavisnost“
 4. Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“
 5. Granski sindikat saobraćaja i telekomunikacija „Nezavisnost“
 6. Granski sindikat metalaca „Nezavisnost“
 7. Granski sindikat uprave, pravosuđa, odbrane i policije „Nezavisnost“
 8. Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“
 9. Granski sindikat rudarstva i energetike „Nezavisnost“

 

U okviru UGS NEZAVISNOST deluje i Sindikat penzionera Srbije „Nezavisnost“ , i druga udruženja i organizacije sa kojima UGS NEZAVISNOST zaključi sporazum.

U cilju unapređivanja organizacije i efikasnosti rada, širenja mreže organizacija, koordinacije aktivnosti u oblasti radno-pravne zaštite, obrazovanja za sindikalnu aktivnost, kolektivnog pregovaranja, kao i uticaja na odluke lokalnih organa vlasti od interesa za sindikat, Glavni odbor UGS NEZAVISNOST po potrebi formira regionalna povereništva i kancelarije i u njima imenuje regionalne poverenike.

U okviru UGS NEZAVISNOST, formiran je Pokrajinski odbor za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, a trenutno su aktivna regionalna povereništva u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Finansiranje i članarina

Prihodi UGS NEZAVISNOST su:

 • članarina članova/ica;
 • članarina direktno učlanjenih pojedinaca;
 • prihodi od imovine, izdavačkih i komercijalnih delatnosti;
 • prilozi i pokloni donatora, i
 • drugi izvori.

Redovno plaćanje članarine je jedna od osnovnih obaveza člana sindikata. Na taj način se obezbeđuje materijalna osnova za rad sindikata, njegova finansijska nezavisnost i snaga. Isto tako, redovnim plaćanjem članarine ispoljava se sindikalna solidarnost i odgovornost za izvršavanje zajedničkih preuzetih ciljeva i obaveza.

Ukupno prikupljena članarina raspoređuje se po sledećoj proporciji:
35% odboru poverenika neposredno
44% granskim sindikatima
21% UGS NEZAVISNOST

UGS NEZAVISNOST prikupljena sredstva koriste isključivo u svrhe sindikalne aktivnosti i u funkciji jačanja materijalno-finansijske snage UGS NEZAVISNOST i to: finansiranje širenja mreže, privlačenje novih članova/ica, osposobljavanje sindikalnih povereništava za uspešan sindikalni rad, obrazovanje sindikalnih aktivista/kinja, stručni i naučno-istraživački rad za potrebe sindikata, pokrivanje materijalno-tehničkih troškova i nabavke opreme za rad sindikata, organizovanje sastanaka, naučnih i stručnih skupova, uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje i druge potrebe direktno vezane za aktivnost sindikata.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija