Organizovanost

Sindikat je samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa.

Delovanje UGS NEZAVISNOST zasniva se na principima dobrovoljnosti, ravnopravnosti, demokratičnosti, javnosti rada, solidarnosti, efikasnosti i odgovornosti.

Članstvo u UGS NEZAVISNOST ostvaruje se potpisivanjem pristupnice, čiji oblik i sadržaj su utvrđeni Knjigom standarda UGS NEZAVISNOST.

UGS NEZAVISNOST funkcionišu na dva principa: granskom (na osnovu privredne delatnosti) i regionalnom.

Granski sindikati su temelj UGS NEZAVISNOST. Članstvo granskih sindikata „Nezavisnost“ organizovano je i deluje u oko 1.100 privrednih društava i ustanova Srbije.

U sastavu UGS NEZAVISNOST deluje 10 granskih sindikata i 2 sindikata kao poseban oblik delovanja:

 1. Granski sindikat građevine, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost“
 2. Granski sindikat industrije, energetike i rudarstva „Nezavisnost“
 3. Granski sindikat javnih, saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“
 4. Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“
 5. Granski sindikat prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije, „Nezavisnost“
 6. Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“
 7. Granski sindikat saobraćaja i telekomunikacija „Nezavisnost“
 8. Granski sindikat trgovine „Nezavisnost“
 9. Granski sindikat uprave, pravosuđa, odbrane i policije „Nezavisnost“
 10. Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“
 11. Sindikat penzionera Srbije „Nezavisnost“
 12. Sindikat profesionalnih fudbalera „Nezavisnost“

U cilju unapređivanja organizacije i efikasnosti rada, širenja mreže organizacija, koordinacije aktivnosti u oblasti radno-pravne zaštite, obrazovanja za sindikalnu aktivnost, kolektivnog pregovaranja, kao i uticaja na odluke lokalnih organa vlasti od interesa za sindikat, Glavni odbor UGS NEZAVISNOST po potrebi formira regionalna povereništva i kancelarije i u njima imenuje regionalne poverenike.

Regionalni razvoj UGS NEZAVISNOST se usklađuje sa regionalnom organizacijom i Staretegijom regionalnog razvoja Republike Srbije.

Radi koordinacije aktivnosti granskih sindikata i sindikata delatnosti na određenoj teritoriji i uspešnijeg ostvarenja stavova i odluka organa UGS NEZAVISNOST, pri regionalnim povereništvima se, na osnovu odluke Glavnog odbora UGS NEZAVISNOST, mogu formirati koordinacioni odbori i organizovati rad potrebnih stručnih službi.

U okviru UGS NEZAVISNOST, formiran je Pokrajinski odbor za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, a trenutno su aktivna regionalna povereništva u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Finansiranje i članarina

Glavni izvor finansiranja UGS NEZAVISNOST je članarina.

Pored toga, pojedine aktivnosti se finansiraju uz podršku sindikata drugih zemalja, međunarodnih organizacija i prihoda od komercijalne delatnosti. Redovno plaćanje članarine je jedna od osnovnih obaveza člana sindikata. Na taj način se obezbeđuje materijalna osnova za rad sindikata, njegova finansijska nezavisnost i snaga. Isto tako, redovnim plaćanjem članarine ispoljava se sindikalna solidarnost i odgovornost za izvršavanje zajedničkih preuzetih ciljeva i obaveza.

Ukupno prikupljena članarina raspoređuje se po sledećoj proporciji:
35% odboru poverenika neposredno
44% granskim sindikatima
21% UGS NEZAVISNOST

UGS NEZAVISNOST prikupljena sredstva koriste isključivo u svrhe sindikalne aktivnosti i u funkciji jačanja materijalno-finansijske snage UGS NEZAVISNOST i to: finansiranje širenja mreže, privlačenje novih članova/ica, osposobljavanje sindikalnih povereništava za uspešan sindikalni rad, obrazovanje sindikalnih aktivista/kinja, stručni i naučno-istraživački rad za potrebe sindikata, pokrivanje materijalno-tehničkih troškova i nabavke opreme za rad sindikata, organizovanje sastanaka, naučnih i stručnih skupova, uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje i druge potrebe direktno vezane za aktivnost sindikata.

2017 Izrada Canatlantic, Beograd; Powered By WordPress