Osnovni ciljevi

 

U narednom periodu primarni ciljevi su:

  • omasovljenje, kroz osnivanje novih organizacija i povećanje broja članova u postojećim organizacijama,
  • obrazovanje aktivista za sindikalne aktivnosti, u prvom redu za kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora u preduzeću, kao i u oblasti bezbednosti na radu i zaštiti zdravlja. Već je organizovano više seminara na navedene teme. Započeće se i sa ciklusom seminara na osnovne sindikalne teme (ABC sindikalizma) za nove organizacije.
  • obezbeđenje radno-pravne zaštite za članstvo. Radno-pravna zaštita funkcioniše, a spremni smo i na dodatno angažovanje usled eventualnog porasta broja kršenja radnih i sindikalnih prava.
  • kontinuirano dvosmerno informisanje. List „Odjek“ omogućava dobru komunikaciju, informisanje i širu promociju UGS „Nezavisnost“.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija