Kontakt

Regionalno povereništvo UGS NEZAVISNOST za grad Niš i jug Srbije
Adresa: Kozaračka 30, lokal 1, 18000 Niš
Tel/faks: 018 258 455 ; 063/3503856
e-mail: reg.poverenistvonis@nezavisnost.org
Regionalni poverenik: Dragan Marjanović – 063 350 38 56
Tehnički sekretar: Marina Gluščević

 

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana.