Regionalno povereništvo Niš – Osnovni ciljevi

Naš cilj je omasovljenje članstva u regionu, unapređenje dvosmerne komunikacije sa članovima sindikata, razvoj informisanosti članstva i građanstva o aktivnostima sindikata – putem raznih akcija i nastupa na lokalnim medijima, kao i poboljšanje položaja radništva u Srbiji putem efikasnog rada Socijalno-ekonomskog saveta.

2017 Izrada Canatlantic, Beograd; Powered By WordPress