Članovi Statutarnog odbora

Br. Ime i prezime Mesto
1. Dragica Mišljenović, predsednica Beograd
2. Slađana Kiković Beograd
3. Stefan Todić Beograd
4. Olga Kićanović Beograd
5. Novica Jovanović Kragujevac
6. Nenad Zečević Novi Sad

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana.