Ciljevi i zadaci

UGS NEZAVISNOST su nezavisni od državnih organa, poslodavaca, političkih partija I verskih zajednica.

Vizija UGS NEZAVISNOST je evropska, socijalno odgovorna Srbija.

Temeljna misija, ciljevi i načela UGS NEZAVISNOST su:

 • stvaranje demokratski uređenih odnosa u svim oblastima društvenog i političkog života;
 • suočavanje građana i zaposlenih sa realnom političkom, ekonomskom i socijalnom situacijom i stvaranje realne strategije za izlazak iz dugogodišnje krize;
 • pun razvoj insitutcionalnih mehanizama socijalnog dijaloga;
 • moderna tržišna privreda zasnovana na partnerstvu rada i kapitala;
 • borba protiv korupcije i organizovanog kriminala;
 • razvijen sistem demokratskih institucija u čijem je centru građanin;
 • pravna i socijalna država lišena monopola;
 • kompetentna i stranački nezavisna javna uprava;
 • individualne i kolektivne slobode i prava;
 • razvijanje jednakosti, solidarnosti, tolerancije i rodne ravnopravnosti;
 • višestranačka parlamentarna demokratija;
 • saradnja sa drugim sindikatima, zasnovana na principima sindikalne solidarnosti i jačanja demokratskog sindikalnog pokreta.

U cilju izgradnje Republike Srbije kao pravne, demokratske, evropske i socijalno odgovorne države, UGS NEZAVISNOST, kao integralni deo međunarodnih sindikalnih organizacija (Međunarodne konfederacije sindikata – MKS, Evropske konfederacije sindikata – EKS i Panevropskog regionalnog saveta – PERK), nastoje naročito da svojim delovanjem utiču na ubrzanje procesa evropskih integracija i stvaranje evropskog modela socijalno-tržišne privrede, kroz implementaciju evropskih standarda u ekonomsko, radno i socijalno zakonodavstvo.

U ostvarivanju ovih ciljeva UGS NEZAVISNOST koriste sva demokratska, legalna i legitimna, međunarodno priznata sredstva i metode sindikalne borbe.

UGS NEZAVISNOST, u procesu usklađivanja i prilagođavanja nacionalnog zakonodavstva sa evropskim standardima i normama, zastupaju i štite interese zaposlenih u sledećim oblastima:

 • socijalnog dijaloga i njegovih institucija;
 • radnog i socijalnog zakonodavstva;
 • zaštite ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih;
 • pravne zaštite;
 • bezbednosti i zdravlja na radu i životne sredine;
 • ekonomske, monetarne, finansijske i poreske politike;
 • zdravstvene i socijalne zaštite;
 • prava penzionera;
 • obezbeđivanja i unapređivanja rodne jednakosti, prava mladih, invalida rada i borbe protiv svih oblika diskriminacije;
 • kulturnih interesa;
 • politike opšteg i stručnog obrazovanja i saodlučivanja radnika;
 • i drugim oblastima koje utvrde nadležni organi UGS NEZAVISNOST.

 

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija