O nama

Granski sindikat rudarstva i energetike “Nezavisnost” (GS RiE NEZAVISNOST) konstituisan je 3.10.2021. godine i pravni je naslednik Granskog sindikata industrije, rudarstva i energetike “Nezavisnost”.

Granski sindikat rudarstva i energetike „Nezavisnost“ je dobrovoljna, autonomna, interesna organizacija zaposlenih u delatnostima koje, u skladu sa Statutom, obuhvata ova granska sindikalna organizacija, koja deluje u sastavu Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ (UGS NEZAVISNOST).

Delovanje Granskog sindikata rudarstva i energetike „Nezavisnost“ zasnovano je na principima  dobrovoljnosti, ravnopravnosti, demokratičnosti, javnosti rada, solidarnosti, efikasnosti i odgovornosti, uz poštovanje Statuta.

Granski sindikat rudarstva i energetike „Nezavisnost“ organizuje zaposlene u sledećim delatnostima: eksplotacija uglja, sirove nafte i prirodnog gasa; proizvodnja koksa i derivata nafte; eksplotacija rude metala, kao i ostalo rudarstvo i uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima; snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija.

Član Granskog sindikata rudarstva i energetike „Nezavisnost“ može postati svaki zaposleni radnik i pripravnik u napred navedenim delatnostima, osim nosilaca poslovodnih funkcija sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima. Učlanjenje u Granski sindikat rudarstva i energetike „Nezavisnost“ je dobrovoljno i ostvaruje se potpisivanjem pristupnice.

U ostvarivanju svoje vizije, misije, ciljeva i načela, Granski sindikat rudarstva i energetike „Nezavisnost“ ima zadatak da štiti ekonomske, socijalne, obrazovne, profesionalne i kulturne interese svog članstva i zaposlenih u delatnostima koje obuhvata. U ostvarivanju svojih zadataka, Granski sindikat rudarstva i energetike „Nezavisnost“ koristi sva demokratska, legalna i legitimna, međunarodno priznata sredstva i metode sindikalne borbe.

Na principima ravnopravnosti, uzajamnosti i solidarnosti, Granski sindikat rudarstva i energetike „Nezavisnost“ sarađuje sa drugim sindikatima u Republici Srbiji i inostranstvu i međunarodnim sindikalnim organizacijama, u skladu sa osnovnim programskim opredeljenjima i zajednički utvrđenim stavovima UGS NEZAVISNOST.

 

 

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana.