O nama

Granski sindikat metalaca „Nezavisnost“ je dobrovoljna, autonomna, interesna organizacija zaposlenih u delatnostima koje, u skladu sa Statutom, obuhvata ova granska sindikalna organizacija, koja deluje u sastavu Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“.

Delovanje Granskog sindikata metalaca „Nezavisnost“ zasnovano je na principima  dobrovoljnosti, ravnopravnosti, demokratičnosti, javnosti rada, solidarnosti, efikasnosti i odgovornosti, uz poštovanje Statuta.

Granski sindikat metalaca „Nezavisnost“ organizuje zaposlene u sledećim delatnostima: proizvodnja osnovnih metala; proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja; proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme; popravka i montaža mašina i opreme; proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda; proizvodnja električne opreme; proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica; proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava; proizvodnja papira i proizvoda od papira; štampanje i umnožavanje audio i video zapisa; proizvodnja gumenih i plastičnih proizvoda; proizvodnja od ostalih nemetalnih minerala.

Član Granskog sindikata metalaca „Nezavisnost“ može postati svaki zaposleni radnik i pripravnik u napred navedenim delatnostima, osim nosilaca poslovodnih funkcija sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima. Učlanjenje u Granski sindikat metalaca „Nezavisnost“ je dobrovoljno i ostvaruje se potpisivanjem pristupnice.

U ostvarivanju svoje vizije, misije, ciljeva i načela, Granski sindikat metalaca „Nezavisnost“ ima zadatak da štiti ekonomske, socijalne, obrazovne, profesionalne i kulturne interese svog članstva i zaposlenih u delatnostima koje obuhvata. U ostvarivanju svojih zadataka, Granski sindikat metalaca „Nezavisnost“ koristi sva demokratska, legalna i legitimna, međunarodno priznata sredstva i metode sindikalne borbe.

Na principima ravnopravnosti, uzajamnosti i solidarnosti, Granski sindikat metalaca „Nezavisnost“ sarađuje sa drugim sindikatima u Republici Srbiji i inostranstvu i međunarodnim sindikalnim organizacijama, u skladu sa osnovnim programskim opredeljenjima i zajednički utvrđenim stavovima UGS NEZAVISNOST.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija