Osnovni ciljevi

Granski sindikat uprave pravosuđa, odbrane i policije NEZAVISNOST, u skladu sa osnovnim principima delovanja UGS NEZAVISNOST, nastoji da u okviru institucija i organa u kojima deluje – na najbolji način afirmiše sindikalni pluralizam kao jedan od preduslova otvaranja i postojanja socijalnog dijaloga. Specifičnosti državnih organa i institucija u kojima funkcioniše GS UPOIP predstavljaju problem kod osnivanja povereništava, pre svega zbog zatvorenosti samih institucija i višedecenijske sindikalne prakse u kojoj je sindikat imao pasivnu ulogu i bio nemi posmatrač prilikom donošenja krupnih odluka. U uslovima kada se prava sindikalna pitanja rešavaju van očiju zaposlenih i u direktnoj pogodbi, odnosno trgovini u kojoj, na žalost, učestvuju i neki predstavnici sindikata, GS UPOIP NEZAVISNOST ima posebnu misiju da odbrani osnovne principe na kojima je zasnovan savremeni sindikalni pokret.

Procesi evrointegracija i započete reforme javne uprave predstavljaju krupan izazov za zaposlene. U oba procesa sindikat mora imati veoma aktivnu ulogu i to pre svega na polju stvaranja povoljne zakonske regulative koja će zadovoljiti i ključne elemente reformi, kao i osnovne principe socijalne pravde i afirmacije tekovina EU na polju industrijskih odnosa i socijalnog dijaloga. Ovo je posebno važno u sektoru policije i odbrane, u kojem postoje zakonske prepreke kada je u pitanju pravo na sindikalno organizovanje i delovanje.

U veoma aktivnoj međunarodnoj komunikaciji sa srodnim sindikatima iz zemalja članica EU i zemalja regiona, granski sindikat pokušava da sva pozitivna iskustva i prakse primeni u javnoj upravi u Republici Srbiji. Postizanje određenih standarda koji postoje u razvijenijim zemljama i posebno razvijanje socijalnog dijaloga u sektorima gde je direktni poslodavac država – jesu primarni i dugoročni ciljevi sindikata.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija