Međunarodna saradnja

GS UPOIP NEZAVISNOST je, u proteklih nekoliko godina, značajno povećao svoje međunarodne aktivnosti. Učešće na brojnim međunarodnim konferencijama u okviru projekata koje finansira Evropska komisija doprineli su i afirmaciji našeg granskog sindikata. Uspostavljeni su brojni kontakti sa sindikatima iz Španije, Italije, Poljske, Velike Britanije, Rumunije, Bugarske, Litvanije, Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske itd.

Aktivnim učešćem u okviru EUROMIL-a, predstavnici našeg sindikata upoznati su sa najnovijim trendovima i inicijativama u okviru odbrambenih snaga u EU i van nje.

U odnosu na evrointegracije, saradnja sa drugim sindikatima otvara mogućnosti lakše implementacije određenih propisa – kroz sagledvanje iskustva zemalja članica EU.

Bilateralna saradnja sa sindikatom državne administracije Republike Makedonije (SADU) dovela je do pokretanja inicijative za formiranje regionalnog sindikalnog foruma za oblast državne administracije i javne uprave.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija