Organizovanost

Kongres Sindikata penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ održava se svakih pet godina, u istoj kongresnoj godini u kojoj se održava i Kongres UGS NEZAVISNOST.

Između dva Kongresa za realizaciju programskih i drugih kongresnih dokumenata Sindikata, odgovoni su Glavni i Izvršni odbor, u skladu sa Statutom.

Na Kongresu SPS NEZAVISNOST, održanom u novembru 2016. godine, izabran je Glavni odbor u sledećem sazivu:

 1. Grabundžija Miloš
 2. Đorđević Mihajlo
 3. Jeremić Milica
 4. Tomić Stojan
 5. Dr Matić Milutin
 6. Dr Stojanović Miroslav
 7. Nikolić Dragutin
 8. Matić Dušan
 9. Zmijanac Danica
 10. Petrović Ljubodrag
 11. Prof Jovanović Slobodan
 12. Dimitrijević Dušan
 13. Stojanović Toni
 14. Trikoš Milan
 15. Perović Milomir
 16. Mikić Svetlana
 17. Miljković Dejan
 18. Novaković Snežana
 19. Srečković-Vidović Sretenka
 20. Lazović Zoran
 21. Makaji Jelica
 22. Blagojević Tomislav
 23. Šarčević Dragoljub
 24. Erceg Branislava
 25. Ranković Milovan
 26. Mileta Stojanka
 27. Kocić Miroljub
 28. Todorov Milija
 29. (bira se na narednoj sednici GO)

Iz redova Glavnog odbora, izabran je Izvršni odbor od 9 članova, u sastavu:

 1. Grabundžija Miloš – predsednik
 2. Đorđević Mihajlo – zamenik predsednika
 3. Jeremić Milica – potpredsednica
 4. (bira se na narednoj sednici GO) – izvršni sekretar
 5. Tomić Stojan
 6. Dr Matić Milutin
 7. Dr Stojanović Miroslav
 8. Nikolić Dragutin
 9. Matić Dušan

Nadzorni odbor:

 1. Vlaisavljević Slavko – predsednik
 2. Jović Velibor – član
 3. Stanković Janja – član

Statut Sindikata penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ možete preuzeti ovde.

Deklaraciju Sindikata penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ možete preuzeti ovde.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija