Osnovni ciljevi

Osnovni zadatak Sindikata penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ je da, u skladu sa Ustavom, pozitivnim zakonskim propisima, Statutom i programskim dokumentima UGS NEZAVISNOST, kao sopstvenim Statutom i Programskom orijentacijom, aktivno učestvuje u reformama sistema PIO, u korist penzionera, a protiv prakse da se reformski zahvati vrše isključivo na štetu korisnika penzijskog i invalidskog osiguranja stalnim pooštravanjem uslova za sticanje prava na penziju i smanjenjem prava po osnovu penzijsko – invalidskog osiguranja. SPS NEZAVISNOST se zalaže i, svim raspoloživim zakonskim metodama sindikalne borbe, bori da se reforma sistema PIO vrši i na dohodovnoj (prihodnoj) strani, iznalaženjem novih realnih izvora finansiranja, a ne samo smanjenjem rashoda koji za posledicu imaju pad ionako niskog standarda korisnika penzija. U tom smislu, SPS NEZAVISNOST posebnu pažnju posvećuje donošenju, sadržaju  i primeni zakonskih rešenja iz oblasti PIO, kao što su Zakon o PIO i njegove izmene i dopune i Zakon o privremenom uređivanju isplata penzija.

Te se aktivnosti vode, pre svega, kroz socijalni dijalog, učešćem u radu Socijalno-ekonomskog saveta i Upravnog odbora Fonda PIO, ali i na druge raspoložive načine – organizacijom javnih skupova i protesta; javnim i zvaničnim obraćanjem nadležnim državnim i drugim institucijama u zemlji i inostranstvu (organizacija javnih skupova na određenu temu, inspekcijski organi, zaštitnik građana, sudovi –  do Ustavno suda i Suda u Strazburu i dr.), sa ciljem ukazivanja na postojeće probleme i zahtevom za preispitivanjem i stavljanjem van snage odluka i zaključaka suprotnih Ustavu i zakonima.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija