Međunarodna saradnja

Granski sindikat građevinarstva, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost“ je član BWI (Međunarodna konfederacija radnika u delatnosti građevine i drvne industrije), sa sedištem u Ženevi, od 17.06.2001. godine.

BWI čini 289 sindikata u 125 zemalja, sa više od 10 miliona članova.

GS Građevinarstva IGM DI PP Nezavisnost počev od 2009 godine uspešno sarađuje sa Švajcarskom organizacijom za pomoć svetu rada SOLIDAR SUISSE.

Solidar Suisse je svojom podrškom nemerljivo doprinela da se realizuju aktivnosti GS GIGMDIPP, posebno u oblasti edukacije i povećanja pravnih kapaciteta članova sindikata i sindikalnih povereništava.

2017 Izrada Canatlantic, Beograd; Powered By WordPress