Organizovanost

Organi Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija ”Nezavisnost” su:

  • Kongres (najviši organ Granskog sindikata)
  • Glavni odbor (najviši organ Granskog sindikata izmedju dva kongresa)
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor

koji svoju funkciju vrše u skladu sa Statutom.

Spisak članova Glavnog odbora

Spisak članova Izvršnog odbora

Spisak članova Nadzornog odbora

Statut GS KUM NEZAVISNOST možete preuzeti ovde.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana.