Organizovanost

Organi Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija ”Nezavisnost” su:

  • Kongres (najviši organ Granskog sindikata)
  • Glavni odbor (najviši organ Granskog sindikata izmedju dva kongresa)
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor

koji svoju funkciju vrše u skladu sa Statutom.

Spisak članova Glavnog odbora

Spisak članova Izvršnog odbora

Spisak članova Nadzornog odbora

Statut GS KUM NEZAVISNOST možete preuzeti ovde.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija