Osnovni ciljevi

U ostvarivanju vizije, misije, ciljeva i načela Granski sindikat kulture, umetnosti i medija ”Nezavisnost” ima zadatak da štiti ekonomske, socijalne, obrazovne, profesionalne i kulturne interese svog članstva i zaposlenih u delatnostima koje obuhvata. Granski sindikat koristi sva demokratska, legalna i legitimna, međunarodno priznata sredstva i metode sindikalne borbe.

Granski sindikat kulture, umetnosti i medija ”Nezavisnost” zastupa zajedničke i posebne interese svojih članova/ica i svih zaposlenih, a posebno se zalaže za ostvarivanje sledećih ciljeva:

  • ravnopravnost svih zaposlenih u delatnostima koje obuhvata ovaj Granski sindikat, kao i njihovo zajedničko delovanje na načelima solidarnosti i uzajamnosti;
  • obezbeđivanje radne, pravne i socijalne sigurnosti članstva;
  • zaštitu i unapređenje profesionalnog statusa zaposlenih u delatnostima koje obuhvata Granski sindikat, u skladu sa profesionalnim standardima;
  • poboljšanje materijalno-socijalnog položaja zaposlenih kroz socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, na načelima ravnopravnosti i socijalnog partnerstva;
  • zaštitu i unapređivanje radne i životne sredine;
  • razvoj i unapređivanje socijalnog dijaloga i tripartizma;
  • školovanje i obrazovanje članova za sindikalnu aktivnost;
  • pravnu zaštitu i zaštitu ekonomsko socijalnog položaja zaposlenih;
  • zajedničko delovanje i razvijanje solidarnosti sa drugim sindikatima u sastavu UGS NEZAVISNOST.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija