O nama

U prostorijama Narodnog pozorišta u Beogradu (Scena „Raša Plaović“), 17. juna 2016. godine održan je Prvi (Osnivački) Kongres Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“.

Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“ nastao je ujedinjavanjem Granskog sindikata medija „Nezavisnost“ i Granskog sindikata kulture i umetnosti „Nezavisnost“, motivisanog pojačanom svešću o značaju kulture, umetnosti i medija za razvoj ukupnog društvenog života Srbije.

Kao novi granski sindikat u porodici Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, GS KUM NEZAVISNOST u potpunosti sledi politiku svoje sindikalne centrale, kao reprezentativnog socijalnog partnera, koja je utemeljena na stavu da razvijeni, sadržajno relevantan i efektivan socijalni dijalog predstavlja jedini instrument uskladjivanja različitih interesa koji vodi efikasnom rešavanju problema u svim oblastima, pa tako i u oblasti kulture, umetnosti i medija i da, kao takav, nema alternativu.

Svoje aktivnosti GS KUM NEZAVISNOST usmerava na identifikaciji socijalnog položaja i specifičnih problema u oblasti kulture, umetnosti i medija, na osnovu čega vodi utemeljenu borbu za zaštitu i unapredjivanje prava radnika iz svog delokruga delovanja, posebno insistirajući na učešću u procesu izrade ili izmene zakonodavnog okvira koji, na direktan ili indirektan način, utiču na položaj sindikalnog članstva u ovoj oblasti.

Svoju viziju društva, dijaloga i misiju unapredjivanja položaja zaposlenih u oblasti kulture, umetnosti i medija i razvoja ovih delatnosti koje su od ključnog značaja za svako, pa samim tim i naše društvo, GS KUM NEZAVISNOST nastoji da ostvari na svim nivoima – počev od pojedinih privrednih subjekata i ustanova kulture (putem zasnivanja partnerskog odnosa sa vlasnivima, odnosno direktorima ili drugim licima nadležnim za razvoj ustanove), preko struktura baziranih na granskom principu organizovanja (putem zaključivanja granskih kolektivnih ugovora), pa sve do nacionalnog nivoa Republike Srbije (putem učešća u nacionalnim telima za sprovodjenje socijalnog dijaloga).

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija