Spisak članova Nadzornog odbora

Red. br. Ime i prezime Povereništvo Telefon Email
 1. ALEKSANDAR
AVRAMESKU
PREDSEDNIK NO GS
KUM NEZAVISNOST
064
861 19 56
 avrameskua@yahoo.com
 2. PREDRAG
PAVLOVIĆ
NARODNO POZORIŠTE BEOGRAD
ČLAN
064
18 18 064
nezavisnostnarodnopozoriste@gmail.com
 3. KORNEL
BAJTAI
MAGYAR SZO
ČLAN
060
318 72 78
 kbajtai@gmail.com
 4. SLOBODAN
BULAJIĆ
RTS
ZAMENIK ČLANA
060
561 12 21
064
128 27 21
 sifranti@rts.rs
 5. ZORAN
BOŠKOVAC
NARODNO POZORIŠTE BEOGRAD
ZAMENIK ČLANA
 nezavisnostnarodnopozoriste@gmail.com
 6. STEVAN
FAIN
MAGYAR SZO
ZAMENIK ČLANA
 tberzsebet2@gmail.com

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana.