Međunarodna saradnja

SEEYN Sekcija mladih UGS „Nezavisnost“ je uključena u rad Mreže mladih Jugoistočne Evrope (SEEYN). Predstavnici Sekcije mladih učestvuju u radu svih konferencija, seminara i sastanaka koji se održavaju u okviru rada Mreže mladih Jugoistočne Evrope. Sekcija, takođe, ostvaruje i bilateralnu saradnju sa sličnim organizacijama u regionu.

Pojedine sekcije osnovane na nivou granskih sindikata koji već ostvaruju članstvo u međunarodnim strukovnim sindikalnim organizacijama inicirale su kontakte sa mrežama mladih tih organizacija. Tako su predstavnici sekcija mladih GSZSZ, GS UPP i GS JSKD »Nezavisnost« uključeni u rad Mreže mladih PSI. Sekcije mladih GS M i GS HNER ostvarile su saradnju sa mladim predstavnicima srodnih sindikalnih organizacija u regionu i u Evropi.

SEED U organizaciji Sekcije mladih GS HNER »Nezavisnost«, a u saradnji sa Regionalnom kancelarijom FES i Mrežom mladih Jugoistočne Evrope, održani skupovi mladih sindikalnih aktivista iz regiona, pod nazivom SEED (I i II). Osim radnih sesija, održane su i kreativne radionice (foto radionica i umetnička radionica), kao i takmičenja timova u sportu. Poseban akcenat je stavljen na inteziviranje saradnje između sekcija mladih iz sindikalnih organizacija u regionu, kao i njihov zajednički rad na rešavanju zajedničkih problema. Sada već tradicionalno, 2010. održan je SEED VI, na Zlatiboru, u periodu od 23. do 28. maja.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija