O nama

Sekcija mladih UGS “Nezavisnost” formirana je marta 2002. godine, kao rezultat potrebe da se organizovano pristupi zastupanju, javnoj promociji i zaštiti radnih, socijalnih i sindikalnih prava mladih radnika, kao i širenju mreže UGS “Nezavisnost” u populaciji mlađoj od 35 godina. Aktivnosti Sekcije usmerene su ka poboljšanju položaja mladih u svetu rada, u Sindikatu i u društvu uopšte. Članovi Sekcije mladih mogu biti svi članovi UGS „Nezavisnost“ mlađi od 35 godina.

Strateški zadatak Sekcije mladih u prethodnom periodu bio je razvoj strukture i aktiviranje već postojećeg ali pasivnog članstva UGS “Nezavisnost”. Stoga je započet rad na planskom osnivanju sekcija mladih na nivou granskih sindikata.

Uspešnost članstva Sekcije mladih u ostvarivanju zadataka uslovljena je i stepenom njihovog sindikalnog obrazovanja i osposobljenosti za sindikalni rad. Stoga smo pristupili planskoj i sistematskoj edukaciji aktivista. U cilju edukacije aktivista, organizovani su seminari u velikom broju gradova u kojima će delovati regionalni kordinacioni odbori Sekcije mladih, kao i za odbore novoformiranih sekcija mladih na nivou granskih sindikata. Sa ciljem osposobljavanja za specifične aktivnosti, koje su bile ili će biti organizovane u narednom periodu, za aktiviste Sekcije mladih organizovane su Sindikalne škole na teme: Priprema i vođenje kampanje; Evropske integracije i uloga sindikata. Sindikalna škola je organizovana uz podršku Regionalne kancelarije FES.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija