Organizovanost

Sekcija mladih UGS „Nezavisnost“ organizovana je na granskom principu. Do danas su formirane sekcije u sledećim granskim sindikatima:
GS zdravstva i socijalne zaštite “Nezavisnost”,
GS hemije, nemetala, energetike i rudarstva “Nezavisnost”,
GS uprave, pravosuđa i policije “Nezavisnost”,
GS saobraćaja i telekomunikacija “Nezavisnost” i
GS prosvetnih radnika Srbije “Nezavisnost”.

Skupština:
Skupština je najviši organ Sekcije mladih i sačinjavaju je predstavnici granskih sindikata UGS „Nezavisnost“. Izborna Skupština saziva se jednom u četiri godine. Izborna skupština usvaja Pravila o radu Sekcije mladih, programska i duga dokumenta. Izborna skupština verifikuje članove Koordinacionog odbora.

Koordinacioni odbor:
Koordinacioni odbor je izvršni organ Sekcije mladih. Koordinacioni odbor sprovodi stavove i odluke Skupštine. Sastaje se po potrebi, a najmanje 6 /šest/ puta godišnje.

U Koordinacionog odbora Sekcije mladih UGS NEZAVISNOST izabrani su:

  1. David Mandić GS PRS
  2. Lukić Milutin GS IER
  3. Željko Drajić GS Građevina
  4. Milan Grčkarac GS UPOIP
  5. Ivana Stojkov GS ZSZ
  6. Natalija Marković GS KUM
  7. Boško Dobrijević GS PUT

Za predsednicu Sekcije mladih UGS NEZAVISNOST izabrana je: Ivana Stojkov GS ZSZ

Za potpredsednika Sekcije mladih UGS NEZAVISNOST izabran je: David Mandić GS PRS

Za izvršnog sekretara Sekcije mladih UGS NEZAVISNOST izabran je: Milutin Lukić GS IER

 

 

 

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija