O nama

Sekcija žena UGS NEZAVISNOST je formirana u decembru 1998. godine kao odgovor na potrebu da se planski i organizovano pristupi zastupanju, javnoj promociji i zaštiti političkih, ekonomskih i socijalnih prava žena.

Kao deo velike sindikalne porodice, Sekcija žena deluje u skladu sa osnovnim programskim načelima UGS NEZAVISNOST, u cilju izgradnje demokratskog društva, zasnovanog na miru, socijalnoj pravdi i ravnopravnosti svih građana, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija