Organizovanost

Sekcija žena je statutarno pozicionirana kao oblik delovanja UGS NEZAVISNOST. Svoj rad zasniva na osnovu sopstvenih Pravila o radu i programskih dokumenata koji se usvajaju na Izbornoj skupštini Sekcije žena kroz sledeće organe:

  • Skupština – 21 članica  (Izborna skupština se vrši na 5 godina)
  • Koordinacioni odbor – 11 članica (predsednica, 2 potpredsednice, izvršna sekretarka i 7 članica)

Predsednica Sekcije žena je članica Glavnog odbora UGS NEZAVISNOST.

Sekcija žena UGS “Nezavisnost” je organizovana na granskom principu. Do sada su osnovane i aktivne Sekcije žena u sledećim granskim sindikatima:

  • Sekcija žena GS industrije, energetike i rudarstva
  • Sekcija žena GS prehrane, ugostiteljstva i turizma
  • Sekcija žena GS prosvetnih radnika Srbije
  • Sekcija žena GS  zdravstvene i socijalne zaštite
  • Sekcija žena GS uprave, pravosuđa i policije

Pravila o radu Sekcije žena UGS Nezavisnost možete preuzeti ovde.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija