Aktivnosti

Sekcija žena UGS NEZAVISNOST aktivno učestvuje u obeležavanju međunarodnih dana, i to:

  • 8.marta, međunarodnog dana žena
  • 28.aprila, međunarodnog dana zaštite zdravlja na radu
  • 7.oktobra, međunarodnog dana dostojanstvenog rada
  • 25.novembra, međunarodnog dana u borbi protiv nasilja nad ženama (16 dana aktivizma)

Sekcija žena UGS NEZAVISNOST učestvuje u svim vidovima konferencija, okruglih stolova, tribina, seminara i uličnih akcija koje imaju za cilj promovisanje rada Sekcije žena UGS NEZAVISNOST i osnaživanje zaposlenih radnica za sindikalno organizovanje.

Od samog osnivanja, Sekcija žena UGS NEZAVISNOST intenzivno radi na posebnim programima obuke za članice sindikata. Do sada je organizovan čitav niz seminara o rodnoj ravnopravnosti i položaju žena, kao i o svim pitanjima u aktuelnim društvenim zbivanjima koji su od interesa za žene (na primer: privatizacija, penziona reforma, Zakon o radu, međunarodni standardi, kolektivno pregovaranje, prevencija i redukcija nasilja na poslu, zaštita zdravlja na radu, stres i kako ga prevazići itd…).

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija