Osnovni ciljevi

Aktiviskinje Sekcije žena suprostavljaju se svim oblicima diskriminacije žena u porodici, na radnom mestu i društvu u celini, i to:

  • socijalnim dijalogom na tripartitnoj osnovi i zakonodavnom inicijativom, preko Socijalno-ekonomskog saveta;
  • inicijativom u kolektivnom pregovaranju, kroz kolektivne ugovore;
  • poboljšanjem veština i podsticanjem angažovanja žena u zastupanju ženskih ekonomskih i sindikalnih interesa;
  • definisanjem strategije za prevazilaženje neravnopravnosti polova;
  • jačanjem postojeće ženske mreže i koalicija, te podsticanjem novih okupljanja oko ekonomskih pitanja žena;
  • poboljšanjem pristupa informacijama i podacima, relevantnim za ekonomsko osnaživanje žena,
  • organizovanjem seminara, radionica, rasprava i manifestacija, kojima se afirmiše rad žena i
  • besplatnom pravnom pomoći pravne službe UGS NEZAVISNOST.

Sastavni deo ovih aktivnosti je i jačanje žena u procesu odlučivanja kao i njihova proporcionalna zastupljenost u organima UGS NEZAVISNOST i granskim sindikatima na svim nivoima.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija