Spisak članova Glavnog odbora

Red. br. Ime i prezime Organizacija Telefon Email
 1. DRAGAN MILANOVIĆ RTS 063
341 138
 pilac@sbb.rs
 2. BOJAN BOSILJČIĆ RTS 064
300 10 08
 bojbos57@mts.rs
 3. VLADA MILIJIĆ RTS 062
407 686
 vladamilijic@yahoo.com
 4. VLADIMIR GLIŠIĆ RTS 064
861 21 04
064
473 17 99
 vladimir.glisic@rts.rs
 5. SRĐAN CONIĆ RTS 064
861 19 40
 srdjan.conic@rts.rs
 6. DANE MARKOVSKI RTS 060
666 65 43
 danemarkovski.rts@gmail.com
 7. MOMČILO NENADOVIĆ SRPSKO NARODNO POZORIŠTE 063
439 998
 nezavisnost-snp@eunet.rs
 8. GORDANA PAJIĆ NARODNI MUZEJ VALJEVO 063
391 673
 23bobita@gmail.com
 9. LASLO ČISAR DEČIJE POZORIŠTE SUBOTICA 063
107 77 41
 chisarlaslo@gmail.com
 10. DRAGANA VASIĆ POZORIŠTE LUTAKA ’’PINOKIO’’ 063
825 37 41
 pinokiosindikat@gmail.com
 11. GORAN ANTONIJEVIĆ RTK KRAGUJEVAC 065
564 29 66
 jumperkg@yahoo.com
 12. SLAVICA STEVANOVIĆ REM 060
423 09 42
 slavicasstevanovic@gmail.com
 13. SONJA RADOSAVLJEVIĆ NP ’’STERIJA’’ VRŠAC 063
380 537
 sonja.radosavljevic@gmail.com
 14. VESNA BAŽALAC KC RIBNICA 064
820 72 70
 sindikatkcr@gmail.com
 15. DRAGIŠA ILIĆ NARODNO POZORIŠTE BEOGRAD 063
770 75 02
 nezavisnostnarodnopozoriste@gmail.com
 16. DRAGAN MAJSTOROVIĆ NIP BORBA 060
317 51 29
 dragzor@yahoo.com
 17. TATJANA BREBANOVIĆ BIBLIOTEKA GRADA BEOGRADA 063
889 32 13
 brebanov65@gmail.com
 18. ALEKSANDAR RANĐELOVIĆ JUGOSLAVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE 063
535 553
 aleavala@gmail.com
 19. ALEKSANDAR KRČMAR ŠTAMPARIJA BORBA 065
346 17 26
 printinghouseborba@gmail.com
 20. DARKO ŠPER RTV VOJVODINE 064
819 56 48
 darko.sper@gmail.com
 21. GALIB GICIĆ RTV NOVI PAZAR 020
312 735
 galib.gicic@rtvnp.rs
 22. ERŽEBET TOT BATORI MAGYAR SZO 064
805 50 28
 tberzsebet2@gmail.com
 23. DRAGANA PEJOVIĆ NIN D.O.O. 063
161 53 77
 dragana.peric@gmail.com
 24. VLASTA MLADENOVIĆ NARODNA BIBLIOTEKA NEGOTIN 061
632 84 96
 vlastamladenovic@gmail.com
 25. MARIJA AĆIMOVIĆ CENTRALNI INSTITUT ZA KONZERVACIJU 064
838 98 86
 marija.radin@gmail.com

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana.