Spisak članova Izvršnog odbora

Red. br. Ime i prezime Funkcija Telefon Email
 1. Dragan Milanović Predsednik 063
341 138
 pilac@sbb.rs
 2. Tatjana Brebanović Izvršni sekretar 063
889 32 13
 brebanov65@gmail.com
 3. Eržebet Tot Batori Potpredsednik GS KUM NEZAVISNOST
Predsednik odbora za medije
064
805 50 28
 tberzsebet2@gmail.com
 4. Momčilo Nenadović Potpredsednik GS KUM NEZAVISNOST
Predsednik Odbora za kulturu i umetnost
063
439 998
 nezavisnost-snp@eunet.rs

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana.