Organizovanost

Organi Granskog sindikata su:

  • Kongres
  • Glavni odbor
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor

Organi Granskog sindikata svoju funkciju vrše u skladu sa Statutom.

Struktura organa Granskog sindikata treba da odražava polnu i starosnu stukturu članstva i skladu sa mogućnostima. Mandat članova organa Granskog sindikata je pet (5) godina.

Spisak članova Glavnog Odbora

Spisak članova Izvršnog Odbora

Spisak članova Nadzornog Odbora

Statut GS JSKD NEZAVISNOST možete preuzeti ovde.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana.