Osnovni ciljevi

Vizija, misija, ciljevi i načela Granskog sindikata određeni su Statutom i programskim dokumentima UGS NEZAVISNOST.

U ostvarivanju vizije, misije, ciljeva i načela, Granski sindikat ima zadatak da štiti ekonomske, socijalne, obrazovne, profesionalne i kulturne interese svog članstva i zaposlenih u delatnostima koje obuhvata. Ostvarivanju vizije, misije, ciljeva i načela Granski sindikat koristi sva demokratska sredstva, legalna i legitimna, međunarodno priznata sredstva i metode sindikalne borbe i delovanja.

Sindikat zastupa zajedničke i posebne interese svojih članova i zaposlenih, a posebno se zalaže za ostvarivanje sledećih ciljeva:

 • ravnopravnost svih zaposlenih u delatnostima koje obuhvata ovaj Granski sindikat, kao i njihovo zajedničko delovanje na načelima solidarnosti i uzajamnosti;
 • obazbeđivanje radne, pravne i socijalne sigurnosti članstva
 • poboljšanje materijalno-socijalnog položaja zaposlenih kroz socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, na načelima ravnopravnosti i socijalnog partnerstva;
 • razvoj i unapređenje socijalnog dijaloga i tripartizma;
 • razvoj saodlučivanja u privrednim društvima;
 • zaštita i unapređenje radne i životne sredine;
 • školovanje i obrazovanje članova za sindikalnu aktivnost;
 • razvoj i unapređenje tripartizma industrijske demokratije u celini;
 • razvoj saodlučivanja radnika u preduzećima;
 • pravnu zaštitu, zaštitu socijalno-ekonomskog položaja i zaštitu drugih prava zaposlenih;
 • zajedničko delovanje i razvijanje solidarnosti sa drugim sindikatima u sastavu UGS “Nezavisnost“;
 • saradnja sa sindikatima drugih zemalja, kao i aktivno učešće u radu međunarodnih sindikalnih organizacija.

2017 Izrada Canatlantic, Beograd; Powered By WordPress